Câu 5 trang 53 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 53 Vở bài tập Địa lí 5

Hãy quan sát lược đồ châu Nam Cực dưới đây:

a) Cho biết châu Nam Cực có vị trí ở đâu trên Trái  Đất?

b) Điền vào lược đồ dưới đây tên các đại dương bao quanh châu Nam Cực.

Tô màu để thể hiện rõ vị trí, giới hạn châu  Nam Cực

Trả lời:

a) Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực phía nam Trái Đất (từ vòng cực Nam đến cực Nam).

b) Các đại dương bao quanh châu Nam Cực.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm