Câu 4 trang 64 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 4 trang 64 Vở bài tập Địa lí 4

Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự đánh bắt đến xuất khẩu hải sản rồi ghi vào dòng trống ở cuối các hình:

Trả lời

Thứ tự đánh bắt đến xuất khẩu hải sản:

đ) Đánh bắt cá biển ⟶ b) Chế biến cá đông lạnh ⟶ d) Đóng gói cá đã chế biến ⟶ a) Chuyên chở sản phẩm ⟶ c) Đưa sản phẩm lên tàu xuất khẩu.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí