Câu 4 trang 6 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 4

Nối các ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B sao cho phù hợp với quy định về phương hướng trên bản đồ:

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí