Câu 4 trang 23 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 23 Vở bài tập Địa lí 5

Dựa vào các hình dưới đây và vốn hiểu biết, hãy kể tên các mặt hàng thủ công nghiệp nổi tiếng ở nước ta mà em biết.

Trả lời:

Các mặt hàng thủ công nghiệp nổi tiếng ở nước ta: chiếu cói, vải thổ cẩm, gốm sứ, đồ gỗ, mây tre đan…

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm