Câu 3 trang 59 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 59 Vở bài tập Địa lí 4

Dựa vào lược đồ thành phố Huế trong SGK, em hãy cho biết nếu đi từ điện Hòn Chén xuôi theo dòng sông Huơng ra biển, chúng ta có thể tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng nào?

Trả lời

Nếu đi từ điện Hòn Chén xuôi theo dòng sông Hương ra biển, chúng ta có thể tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng sau: Lăng Tự Đức, Chùa Thiên Mụ, Kinh Thành Huế, nhà lưu niệm Bắc Hồ, Thành Hóa Châu.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí