Câu 3 trang 48 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 48 Vở bài tập Địa lí 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp:

☐ Lớn của nước ta.   

☐ Lớn bậc nhất nước ta.

☐ Lớn nhất nước ta.

Trả lời

☒ Lớn nhất nước ta.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí