Câu 3 trang 38 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 38 Vở bài tập Địa lí 4

Gạch bỏ khung chữ có nội dung không đúng khi nói về sản phẩm của ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí