Câu 3 trang 20 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 20 Vở bài tập Địa lí 4

Quan sát bảng số liệu trang 88, 89 rồi đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là:

☐ Chè.   

☐ Cà phê.

☐ Cao su.

☐ Hồ tiêu.

b)  Nuôi và thuần dưỡng con vật nào sau đây là nghề truyền thống ở Tây Nguyên?

☐ Trâu.

☐ Bò.

☐ Voi

Trả lời:

a) Cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là:

☐ Chè.   

☒ Cà phê.

☐ Cao su.

☐ Hồ tiêu.

b) Nuôi và thuần dưỡng con vật nào sau đây là nghề truyền thống ở Tây Nguyên?

☐ Trâu.

☐ Bò.

☒ Voi

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí