Câu 3 trang 18 SGK GDCD lớp 10


Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao?

Đề bài

Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao?

a. Trồng cây chắn gió, cát trên bờ biển.

b. Lấp hết ao, hồ để xây dựng nhà ở.

c. Thả động vật hoang dã về rừng.

d. Đổ hóa chất độc hại xuống hố đất sâu là lấp đi

e. Trồng rừng đầu nguồn.

Lời giải chi tiết

a) Đúng. Vì đây là hoạt động tích cực, cải tạo thế giới khách quan.

b) Sai. Vì đây là hoạt động tiêu cực, hủy hoại thế giới khách quan.

c) Đúng. Vì đây là hoạt động tích cực, con người biết nhận thức tầm quan trọng của động vật tự nhiên.

d) Sai. Đây là hoạt động tiêu cực, hủy hoại đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm.

e) Đúng. Đây là hoạt động tích cực, cải tạo thế giới tự nhiên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
  • Câu 4 trang 18 SGK GDCD lớp 10

    Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ lụt không? Bằng cách nào?

  • Câu 2 trang 18 SGK GDCD lớp 10

    Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên

  • Câu 1 trang 18 SGK GDCD lớp 10

    Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm GDCD lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí