Câu 3 trang 12 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 12 Vở bài tập Địa lí 4

Ghi tên các dân tộc: Mông, Dao, Thái dưới mỗi hình cho đúng.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí