Câu 2 trang 49 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 2 trang 49 Vở bài tập Địa lí 4

Đánh dấu  x vào ô ☐ trước ý đúng.

Thành phố Cần Thơ có ở vị trí ở:

☐ Trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.     

☐ Trung tâm đồng bằng Nam Bộ.

☐ Trung tâm sông Tiền và sông Hậu.

Trả lời

☒ Trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí