Câu 2 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 2 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4

Điền từ vào chỗ trống phù hợp.

Đồng bằng Bắc Bô có dạng hình ………., có nhiều ……… và hệ thống ……… ngăn lũ; địa hình khá ………. và đang tiêp tục mở rộng ra …….. Đây là đồng bằng lớn thứ ……. của nước ta.

Trả lời:

Đồng bằng Bắc Bô có dạng hình tam giác, có nhiều sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ; địa hình khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển. Đây là đồng bằng lớn thứ hai của nước ta.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí