Câu 1 trang 8 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 8 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 1, trang 75 trong SGK, hãy viết tên một số con sông vào các ô trống cho phù hợp.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu