Câu 1 trang 51 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 51 Vở bài tập Địa lí 4

Điền các địa danh: đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ; các sông: sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai vào lược đồ sau.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí