Câu 1 trang 26 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 26 Vở bài tập Địa lí 4

Điền tên dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt vào lược đồ sau:

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí