Câu 1 trang 22 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 22 Vở bài tập Địa lí 4

Quan sát hình 4 trang 90 trong SGK, hãy điền tiếp vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

TT

Tên sông

Nới bắt nguồn

Nơi đổ ra

1

Sông Ba

Cao Nguyên Kon Tum

Biển Đông

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Trả lời:

TT

Tên sông

Nới bắt nguồn

Nơi đổ ra

1

Sông Ba

Cao Nguyên Kon Tum

Biển Đông

2

Sông Đồng Nai

Cao nguyên Lâm Viên

Biển Đông

3

Sông Xê Xan

Cao nguyên Kon Tum

Biển Đông

4

Sông Xrê - Pôk

Cao nguyên Lâm Viên và cao nguyên Đăk Lăk

Biển Đông

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí