Bài 8: Thế giới đa dạng của thông tin

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Sự sống và cái chết

Văn bản Sự sống và cái chết viết về đề tài gì? Từ việc liên hệ tới những văn bản khác cùng đề cập đề tài này mà bạn đã đọc, hãy cho biết góc độ tiếp cận vấn đề riêng của tác giả?

Xem lời giải

Nghệ thuật truyền thống của người Việt

Qua đọc văn bản và những thông tin được cung cấp ở phần giới thiệu tác phẩm, bạn hiểu như thế nào về mục đích viết của tác giả? Câu hay đoạn nào trong văn bản giúp bạn hiểu rõ điều này?

Xem lời giải

Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu

Thông tin chính của văn bản là gì? Đó là thông tin khoa học hay thông tin thời sự chính trị? Vì sao?

Xem lời giải

Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

Quan sát hình ảnh (trang 86) trong văn bản Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu và cho biết:

Xem lời giải

Viết một văn bản nội quy hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công cộng

Vì sao văn bản trên được xem là văn bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng?

Xem lời giải

Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng

Văn bản nội quy việc sử dụng thư viện trong lớp học.

Xem lời giải

Củng cố mở rộng trang 96

Tổng hợp thông tin về các văn bản đã học trong bài theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn