Bài 6: Nguyễn Trãi - "Dành còn để trợ dân này"

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tác gia Nguyễn Trãi

Dựa vào những thông tin trong văn bản, hãy nên ấn tượng sâu sắc nhất của bạn về cuộc đời và con người Nguyễn Trãi.

Xem lời giải

Bình Ngô đại cáo

Căn cứ vào nội dung bài học và hiểu biết của mình, hãy cho biết: tư cách phát ngôn của Nguyễn Trãi khi viết Bình Ngô đại cáo, sự kiện lịch sử được tái hiện và bàn luận trong tác phẩm, đối tượng tác động và mục đích viết của bài cáo.

Xem lời giải

Bảo kính cảnh giới

Xác định thể loại và nêu bố cục của bài thơ.

Xem lời giải

Dục Thúy sơn

Nêu một vài điểm khác biệt đáng chú ý giữa bản dịch nghĩa và bản dịch thơ.

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 26

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Xem lời giải

Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

Nhận xét về cách đặt nhan đề bài viết.

Xem lời giải

Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

Xu hướng sống đơn giản trong xã hội hiện đại.

Xem lời giải

Củng cố mở rộng trang 33

Từ những hiểu biết về tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, hãy nêu các yếu tố cơ bản làm nên sức thuyết phục của một văn bản chính luận.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn