Bài 7: Quyền năng của người kể chuyện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Có thể chia diễn biến đoạn trích này làm mấy phần? Hãy xác định mối liên hệ giữa các phần ấy.

Xem lời giải

Dưới bóng hoàng lan

Câu chuyện được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ mấy? Ngôi kể ấy có nhất quán từ đầu đến cuối câu chuyện không?

Xem lời giải

Một chuyện đùa nho nhỏ

Câu chuyện trong Một chuyện đùa nho nhỏ được kể bằng lời người kể chuyện ngôi thứ mấy? Người kể chuyện là nhân vật phụ chứng kiến, người được nghe kể lại hay nhân vật tham gia hành động chính?

Xem lời giải

Biện pháp chêm xen, biện pháp liệt kê

Nêu tác dụng của biện pháp chêm xen được sử dụng trong các câu sau:

Xem lời giải

Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học

Chủ đề của Chữ người tử tù đã được tác giả bài viết khái quát qua những câu nào?

Xem lời giải

Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau

Nhân vật quản ngục trong Chữ người tử tù có thật sự là một người uy quyền, tự do?

Xem lời giải

Củng cố mở rộng trang 68

Căn cứ vào ba văn bản đã đọc, lập bảng tổng hợp hoặc vẽ sơ đồ theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn