Bài 6. Truyện ngụ ngôn và tục ngữ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ếch ngồi đáy giếng

Truyện kể về những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính?

Xem lời giải

Đẽo cày giữa đường

Trước một sự việc, hiện tượng có nhiều ý kiến khác nhau, em sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào?

Xem lời giải

Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1)

Chú ý hình thức các câu tục ngữ.

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt bài 6

Xác định biện pháp tu từ nói quá trong những câu dưới đây. Cách nói quá trong mỗi trường hợp đó biểu thị điều gì?

Xem lời giải

Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

Đọc trước truyện Bụng vả Răng, Miệng, Tay, Chân, tìm hiểu thêm về tác giả Ê-dốp (Aesop).

Xem lời giải

Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2)

Đọc trước văn bản Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2); tìm hiểu thêm về những câu tục ngữ có đề tài tương tự.

Xem lời giải

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật

Các em đã học phân tích đặc điểm nhân vật và yêu cầu viết kiểu văn bản này trong Bài 4 (Ngữ văn 7, tập một)

Xem lời giải

Kể lại một truyện ngụ ngôn

Kể lại một truyện ngụ ngôn là hình thức dùng lời của em để kể cho người khác nghe về một câu chuyện đã học hay đã đọc

Xem lời giải

Tự đánh giá bài 6

Để tìm hiểu con voi, mỗi ông thầy bói đã làm gì?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn