Bài 6. Bài học cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Đẽo cày giữa đường, Ếch ngồi đáy giếng, Con mối và con kiến

Kể một câu chuyện em được đọc (nghe) hoặc một sự việc em chứng kiến (tham gia) đã để lại cho em bài học sâu sắc. Bài học em rút ra được từ câu chuyện hoặc sự việc đó là gì?

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt trang 10

Chỉ ra và giải nghĩa thành ngữ trong các câu sau:

Xem lời giải

Một số câu tục ngữ Việt Nam

Khi trò chuyện với người khác, đã bao giờ em dùng tục ngữ chưa? Em hãy lí giải về thực tế đó của bản thân.

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt trang 13

Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nói quá tỏng những câu tục ngữ sau:

Xem lời giải

Con hổ có nghĩa

Các con hổ đã được bà đỡ Trần và bác tiều phu giúp đỡ như thế nào?

Xem lời giải

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

Các vấn đề trong đời sống luôn đa dạng, phức tạp và thường được đánh giá khác nhau, tùy cách nhìn nhận mỗi người

Xem lời giải

Kể lại một truyện ngụ ngôn

Em đã được học, được đọc về truyện ngụ ngôn. Hẳn nhiều truyện đã đưa lại cho em ấn tượng sâu sắc vì bài học rút ra từ đó rất gần gũi, thiết thực.

Xem lời giải

Củng cố, mở rộng bài 6

Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền thông tin phù hợp:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn