Bài 35 trang 94 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Bài 35. Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b,Vì sao?

Bài 35. Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b,Vì sao?

Giải:

Theo tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với BC, một đường thẳng b song song với AC.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: -

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.