Bài 28 trang 64 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =\dfrac{{12}}{x}\)

a) Tính \(f(5); f(-3).\)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

 \(f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\)

 

 

 

 

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Để tính \(f(5); f(-3)\) thì ta thay \(x = 5; x = -3\) vào hàm số ban đầu để tìm được giá trị \(y\) tương ứng.

b) Để tìm được giá trị \(y\) tương ứng trong bảng thì ta thay từng giá trị \(x\) vào hàm số ban đầu để tìm.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(y = f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\)

a) \(f\left( 5 \right) =\dfrac{{12}}{5} = 2,4\)

\( f\left( { - 3} \right) = \dfrac{{12}}{{ - 3}} =  - 4\)

b) Thay lần lượt \(x = -6 , x = -4 ; x = -3 ; x = 2 ; x = 5 ; x = 6 ; x= 12\) vào công thức  \(f(x)=\dfrac{{12}}{x}\) ta được:  

\(\eqalign{
& f\left( { - 6} \right) = {{12} \over { - 6}} = - 2 \cr
& f\left( { - 4} \right) = {{12} \over { - 4}} = - 3 \cr
& f\left( { - 3} \right) = {{12} \over { - 3}} = - 4 \cr
& f\left( 2 \right) = {{12} \over 2} = 6 \cr
& f\left( 5 \right) = {{12} \over 5} = 2,4 \cr
& f\left( 6 \right) = {{12} \over 6} = 2 \cr
& f\left( {12} \right) = {{12} \over {12}} = 1 \cr} \)

Ta được bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

 \(f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\)

 -2

 -3

 -4

 6

 2,4

 2

 1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 169 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.