Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 8

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 8. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 8 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Tên các nước có một phấn lãnh thổ cố mật độ dân số dưới 1 người/km2

- Tên các khu vực hoặc quốc gia có mật độ dân số từ 51km2 trở lên:

Lời giải chi tiết

- Tên các nước có một phần lãnh thổ có mật độ dân số dưới 1 người/km2: Liên Bang Nga. Mông Cổ, Trung Quốc, Ca-dắc-tan, I-rắc, Nê-pan, Bu-tan, A-rập Xê-út, Ooman, Ma-lai-xa-a, In-đô-nê-xi-a, Pa-ki-xtan, I-ran, Giooc-đa-ni, Y-ê-men.

- Tên các khu vực hoặc quốc gia có mật độ dân số từ 51 người/km2 trở lên: phía đông Trung Quốc, Việt Nam, Án Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi-lip-pin, phía nam In-đô-nê-xi-a.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á