Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 8 hay nhất.

Đề bài

Em hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối lớn đời sống và sản xuất ở nước ta.

Lời giải chi tiết

- Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

- Xây dựng các nhà máy thủy điện.

- Là đường giao thông, bến đỗ, nơi đi lại của tàu bè…

- Bồi dắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

- Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

- Sông ngòi còn có giá trị về mặt tinh thần.

- Sông có giá trị về mặt du lịch: các sông ở Nam Bộ hay sông Hương…

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam