Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 8

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 8. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 8 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học, lược đồ “ Vị trí địa lý, địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á” ở trang 4, em hãy xác định các con sông dưới đây, bắt nguồn từ các dãy núi hoặc sơn nguyên nào và chảy qua những đồng bằng lớn nào.

STT Tên sông Nơi bắt nguồn Đồng bằng lớn mà sông chảy qua
1 Ô bi

 

 
2 Iênitxây

 

 
3 Hoàng Hà

 

 
4 Amu Đaria

 

 
5 Xưa Đaria

 

 
6 Tigrơ

 

 
7 Ơphrat

 

 
8 Ấn

 

 
9 Hằng

 

 
10 Mê Công

 

 

Lời giải chi tiết

STT Tên sông Nơi bắt nguồn Đồng bằng lớn mà sông chảy qua
1 Ô bi

Dãy An-tai

Đồng bằng Tây Xi-bia

2 Iênitxây

Dãy Xai-an, hồ Bai can

Đồng bằng Tây Xi bi-a

3 Hoàng Hà

Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Nam Sơn)

Đồng bằng Hoa Bắc

4 Amu Đaria

Sơn nguyên Pamia

Đồng bằng Turan

5 Xưa Đaria

Dãy Thiên Sơn

Đồng bằng Turan

6 Tigrơ

Sơn nguyên Annatôli

Đồng bằng Lưỡng Hà

7 Ơphrat

Sơn nguyên Annatôli

Đồng bằng Lưỡng Hà

8 Ấn

Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya)

Đồng bằng Ấn Hằng

9 Hằng

Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya)

Đồng bằng Ấn Hằng

10 Mê Công

Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya)

Đồng bằng sông Cửu Long

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á