2. Vệ sinh trường, lớp trang 56 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức


Em cần: Khẩu trang, găng tay, giẻ lau, xẻng hót rác Em làm: Cùng các bạn trong nhóm (tổ) nhận một việc phù hợp và thực hiện trong giờ sinh hoạt.

Đề bài

Em cần: Khẩu trang, găng tay, giẻ lau, xẻng hót rác

Em làm: Cùng các bạn trong nhóm (tổ) nhận một việc phù hợp và thực hiện trong giờ sinh hoạt.

KẾT QUẢ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy phân công công việc cho các bạn trong nhóm (tổ), sau đó hãy đánh giá kết quả mà nhóm (tổ) em đã làm được, tuyên dương những bạn chăm chỉ làm việc và đáng được khen ngợi

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu