1. Khảo sát thực trạng vệ sinh môi trường ở trường em trang 56 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức


Khảo sát thực trạng vệ sinh môi trường ở trường em

Đề bài

Chọn một phiếu để khảo sát.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn 1 phiếu đánh giá mà em muốn khảo sát ( nước, rác, bụi), sau đó hãy đánh giá chúng theo từng mục, xem chúng sạch hay không sạch.

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn:

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu