Để học tốt ngữ văn lớp 6 giúp học sinh soạn bài các bài sgk, cách làm văn, sử dụng từ, các dạng câu, đầy đủ các bài làm văn cũng như các bài văn mẫu lớp 6 hay nhất hiệu quả khác biệt so sách giải thông thường.