Unit 5. Where will you be this weekend? trang 20 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới


A. PRONUNCIATION Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud. 1. countryside 2. Sunday 3. islands 4. seaside 5. picnic

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A. Pronunciation Câu 1

1. Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud.

(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau đó nói lớn tiếng những từ này.)

1. countryside

2. Sunday

3. islands

4. seaside

5. picnic

Lời giải chi tiết:

1. 'countryside      

2. 'Sunday      

3. 'islands      

4. 'seaside      

5.'picnic

Quảng cáo
decumar

A. Pronunciation Câu 2

 2. Complete with the words above and say the sentences aloud

(Hoàn thành câu với những từ trên và đọc lớn tiếng những câu này.)

Lời giải chi tiết:

1. We will visit our grandparents on Sunday.

(Chúng tôi sẽ đi thăm ông bà vào Chủ Nhật.)

2. My classmates will be at the seaside next month.

(Các bạn cùng lớp của tôi sẽ ở bãi biển tháng sau.)

3. They will go for a picnic tomorrow.

(Họ sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.)

4. My grandparents live in the countryside.

(Ông bà của tôi sống ở vùng nông thôn.)

5. There are many islands in Ha Long Bay.

(Có rất nhiều đảo ở vịnh Hạ Long.)

B. Vocabulary Cấu 1

1. Put the words in the correct columns.

(Xếp các từ vào đúng cột.)

Lời giải chi tiết:

Place (Địa điểm)

Time (Thời gian)

Beach (bãi biển)

weekend (cuối tuần)

Island (đảo)

Tomorrow (ngày mai)

Seaside (biển)

Month (tháng)

Village (ngôi làng)

Today (ngày)

Countryside (nông thôn)

Year (năm)

B. Vocabulary Câu 2

2. Complete the sentences with the words in B1

(Hoàn thành những câu sau với những từ ở B1.)

Lời giải chi tiết:

1. We’ll be in the countryside/village/mountain next month.

(Chúng tớ sẽ đi đến nông thôn/làng quê/núi tháng tới.)

2. Phong and Nam will play football on the beach this afternoon.

(Phong và Nam sẽ chơi bóng đá trên bờ biển vào chiều nay.)

3. They’ll take a boat trip around the island tomorrow.

(Họ sẽ đi tàu vòng quanh đảo ngày mai.)

4. My parents live in a small village in the countryside.

(Bố mẹ tớ sống ở 1 làng quê nhỏ ở vùng nông thôn.)

C. Sentence patterns Câu 1

1. Read and match 

(Đọc và nối câu.)

Lời giải chi tiết:

1 – d

2 – c

3 – e

4 – b

5 – a

1. What will you do this weekend? (Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?)

    I’ll go for a picnic. (Mình sẽ đi dã ngoại.)

2. Where will you be tomorrow? (Bạn sẽ ở đâu vào ngày mai?)

    I’ll be in the mountains. (Mình sẽ ở trên núi.)

3. Why will you be at home? (Tại sao bạn lại ở nhà?)

    Because I’m busy. (Bởi vì mình bận rộn.)

4. When will you visit the islands? (Khi nào thì bạn đi thăm đảo?)

    This weekend. (Cuối tuần này.)

5. Will you visit Hoi An? (Bạn sẽ đi thăm Hội An chứ?)

    Yes, I will. (Có, mình sẽ đi.)

C. Sentence patterns Câu 2

2. Write the answers.

(Viết câu trả lời.)

1. Where will you be this weekend?

2. What will you do this weekend?

3. When will you have a holiday?

4. When will you go to the beach?

Lời giải chi tiết:

 1. Where will you be this weekend? (Cậu sẽ ở đâu vào cuối tuần này?)

     I will be at home. (Mình sẽ ở nhà.)

2. What will you do this weekend? (Cậu sẽ làm gì vào cuối tuần này?)

    I will go to the cinema. (Mình sẽ đến rạp chiếu phim.)

3. When will you have a holiday? (Khi nào thì cậu có kì nghỉ?)

   On April 30th. (Vào ngày 30/4.)

4. When will you go to the beach? (Khi nào thì cậu đi biển?)

   In this July. (Vào tháng Sáu này.)

D. Speaking Câu 1

1. Read and reply 

(Đọc và đáp lại.)

a. Where will you be this weekend?

b. What will you do next month?

c. When will you go for a picnic?

d. What will you do after school?

Lời giải chi tiết:

a. Where will you be this weekend? (Cậu sẽ ở đâu cuối tuần này?)

     I will be at home. (Mình sẽ ở nhà.)

b. What will you do next month? (Cậu sẽ làm gì vào tháng tới?)

    I will go on a trip to Tokyo. (Mình sẽ đến Tokyo.)

c. When will you go for a picnic? (Khi nào thì cậu đi dã ngoại?)

    Next Sunday. (Chủ Nhật tuần tới.)  

d. What will you do after school? (Cậu sẽ làm gì sau giờ học?)

    I will play basketball with my friends. (Mình sẽ chơi bóng rổ với bạn.)

D. Speaking Câu 2

2. Ask and answer the questions above.

(Hỏi và trả lời những câu hỏi trên.)

E. Reading Câu 1

1. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.) 

Lời giải chi tiết:

1. weekend

2. go

3. do

4. football

5. swim

6. islands

A: What will you do this weekend?

(Cậu sẽ làm gì cuối tuần này?)

B: I'll go for a picnic.

(Mình sẽ đi dã ngoại.)

A: Where will you go?

(Cậu sẽ đi đâu vậy?)

B: I'll go to Nha Trang.

(Mình sẽ đến Nha Trang.)

A: What will you do there?

(Cậu sẽ làm gì ở đây?)

B: I'll play football on the beach and swim in the sea.

(Mình sẽ chơi bóng đá trên bãi biển và bơi ở biển.)

A: Will you visit the islands?

(Cậu sẽ đi thăm đảo chứ?)

B: Yes, I will.

(Có chứ, mình sẽ đi.)

E. Reading Câu 2

2. Look, read and complete.

(Nhìn, đọc và hoàn thành.)

Hello, I'm Tony. I'll be in Phu Quoc with my family tomorrow. It'll be a lot of fun. In the morning, I think my mum and dad will ______ (1)  . My sister and I will  (2) ______ on the beach. In the afternoon, we will  (3) ______  in the sea. We love swimming. In the evening, we will  (4) ______  in a restaurant by the sea. Then we will  (5) ______  along the beach. I hope we will have a good time in Phu Quoc.

Lời giải chi tiết:

1. sunbathe

2. build sandcastle

3. swim

4. have dinner

5. go for a walk

Hello, I'm Tony. I'll be in Phu Quoc with my family tomorrow. It'll be a lot of fun. In the morning, I think my mum and dad will sunbathe. My sister and I will build sandcastle on the beach. In the afternoon, we will swim  in the sea. We love swimming. In the evening, we will  have dinner  in a restaurant by the sea. Then we will  go for a walk  along the beach. I hope we will have a good time in Phu Quoc.

Tạm dịch: 

Xin chào, tớ là Tony. Tớ sẽ ở Phú Quốc với gia đình tớ vào ngày mai. Sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Vào buổi sáng, tớ nghĩ bố mẹ tớ sẽ tắm nắng. Chị gái và tớ sẽ xây lâu đài cát trên bờ biển. Vào buổi chiều, chúng tớ sẽ đi bơi ở biển. Chúng tớ yêu  thích bơi lội. Vào buổi tối, chúng tớ sẽ ăn tối trong một nhà hàng ở bên bờ biển. Sau đó chúng tớ sẽ đi bộ dọc theo bờ biển. Tớ hy vọng chúng tớ sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Phú Quốc.

F. Writing Câu 1

 1. Put the words in order to make sentences

(Sắp xếp lại từ để tạo thành câu.)

1. go / will / where / weekend / this / you?

2. do / tomorrow / what / will / you?

3. will / when / play / football / you?

4. you / why / stay / will / at / tomorrow / home?

5. you / to / this / school / will / afternoon / go?


Lời giải chi tiết:

1. Where will you go this weekend?       

(Bạn sẽ đi đâu cuối tuần này?)

2. What will you do tomorrow?                

(Bạn sẽ làm gì ngày mai?)

3. When will you play football?                 

(Khi nào bạn sẽ chơi đá bóng?)

4. Why will you stay at home tomorrow? 

(Tại sao mai bạn lại ở nhà?)

5. Will you go to school this afternoon?    

(Bạn sẽ đến trường chiều nay chứ?)

F. Writing Câu 2

2. Complete the table about what you will do this weekend.

(Hoàn thành bảng nói về bạn sẽ làm gì cuối tuần này.)

Lời giải chi tiết:

 

What will you do? (Bạn sẽ làm gì?)

Saturday morning

I will water the flowers in the garden. (Mình sẽ tưới hoa trong vườn.)

Saturday afternoon

I will go swimming. (Mình sẽ đi bơi.)

Saturday evening

I will watch a film. (Mình sẽ xem một bộ phim.)

Sunday morning

I will cycle with my friends. (Mình sẽ đi xe đạp cùng bạn.)

Sunday afternoon

I will help parents tidy my house. (Mình sẽ giúp bố mẹ dọn nhà.)

Sunday evening

I will cook dinner with mom. (Mình sẽ nấu bữa tối cùng mẹ.)


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.