Vận dụng- trang 25- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sử dụng những mảng màu đã học trang trí đồ vật em yêu thích 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh sử dụng kiến thức đã học + tác phẩm của mình để hoàn thiện sản phẩm

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu