Thể hiện- trang 30- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dùng vật liệu sãn có, vật liệu tái sử dụng để sắp xếp thành sản phẩm mỹ thuật mà em yêu thích 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh dùng vật liệu để tạo hình sáng tạo

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu