Trả lời gợi ý Bài 20 trang 55 SGK GDCD lớp 8


Giữa Hiến pháp và các điều luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mọi văn bản pháp luật đều phải phù hợp Hiến pháp và cụ thể hóa Hiến pháp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

a)  Trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một điều trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, mà theo em đó là sự cụ thể hoá Điều 37 của Hiến pháp.


Giải chi tiết:

Ngoài Điều 6 đã nêu trong phần đặt vấn đề, có Điều 8 .Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em: trẻ em được nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan.

LG b

b)   Từ Điều 37, Điều 119 của Hiến pháp và các điều Luật trên, em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa Hiến pháp với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình ?

Giải chi tiết:

Giữa Hiến pháp và các điều luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mọi văn bản pháp luật đều phải phù hợp Hiến pháp và cụ thể hóa Hiến pháp. Hiến pháp là cơ sở, là nền tảng của hệ thống pháp luật. Ví dụ minh hoạ:

Ví dụ minh họa:

Bài 12:

    - Hiến pháp năm 1992: Điều 64

    - Luật Hôn nhân và Gia đình: Điều 2

Bài 16:

    - Hiến pháp năm 1992: Điều 58

    - Bộ luật Dân sự: Điều 175

Bài 17:

    - Hiến pháp năm 1992: Điều 17, 18

    - Bộ luật Hình sự: Điều 144

Bài 18:

    - Hiến pháp năm 1992: Điều 74

    - Luật khiếu nại, tố cáo: Điều 4, 30, 31, 33

Bài 19:

    - Hiến pháp năm 1992: Điều 69

    - Luật Báo chí: Điều 2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 89 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.