Trả lời gợi ý Bài 1 trang 4 SGK GDCD lớp 9


Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

a)   Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc ? Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành ?

Giải chi tiết:

- Trong việc dùng người và giải quyết công việc, Tô Hiến Thành căn cứ vào:

+ Năng lực của người đó.

+ Người có khả năng gánh vác công việc chung mang đến lợi ích chung chứ không vì vị nể tình thân mà tiến cử người không phù hợp

- Qua việc chọn người của Tô Hiến Thành chứng tỏ ông là người thật sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải và hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung. Việc làm của ông biểu hiện đức tính chí công vô tư

LG b

b)    Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ? Theo em, điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của nhân dân ta với Bác ?

Giải chi tiết:

- Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh đều vì:

+ Quyền lợi dân tộc, quyền lợi đất nước

+ Hạnh phúc và ấm no của nhân dân

+ Đối với Bác, dù làm bất cứ công việc gì, bất kì ở đâu và bao giờ Người cũng chỉ theo đuổi một mục đích là “Ích quốc, lợi dân”

- Vì vậy Bác luôn được mọi người yêu quý, kính trọng, luôn xứng đáng là “ vị cha già của dân tộc”. Dù Bác đã đi xa, song Bác vẫn luôn luôn bất tử trong lòng mỗi con người đất Việt.

LG c

c) Em hiểu thế nào về chí công vô tư và tác dụng của nó đối với đời sống cộng đồng ?

Giải chi tiết:

- Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân.

- Tác dụng của chí công vô tư: Làm cho quan hệ xã hội thêm tốt đẹp, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 75 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí