Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Thể loại Sử thi Thể loại Sử thi

Tìm hiểu về sử thi bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại sử thi giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại sử thi

Xem chi tiết
Chiến thắng Mtao Mxây Chiến thắng Mtao Mxây

Thể loại sử thi với tác phẩm Chiến thắng Mtao Mxây bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại sử thi và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Thể loại Truyền thuyết Thể loại Truyền thuyết

Tìm hiểu về truyền thuyết bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại Truyền thuyết giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại truyền thuyết

Xem chi tiết
Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Thể loại truyền thuyết với tác phẩm Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và khái niệm, đặc trưng, phân loại truyền thuyết giúp các em học tốt văn 10

Xem chi tiết
Uy-lít-xơ trở về - Hô-me-rơ Uy-lít-xơ trở về - Hô-me-rơ

Uy-lít-xơ trở về - Hô-me-rơ bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Ra-ma buộc tội Ra-ma buộc tội

Thể loại sử thi với tác phẩm Ra-ma buộc tội bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại sử thi và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Thể loại Truyện cổ tích Thể loại Truyện cổ tích

Tìm hiểu về Truyện cổ tích bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại Truyện cổ tích giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại truyện cổ tích

Xem chi tiết
Tấm Cám (truyện cổ tích) Tấm Cám (truyện cổ tích)

Thể loại cổ tích với tác phẩm Tấm Cám bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại cổ tích và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Thể loại Truyện cười Thể loại Truyện cười

Tìm hiểu về Truyện cười bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại Truyện cười giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại Truyện cười

Xem chi tiết
Tam đại con gà Tam đại con gà

Thể loại truyện cười với tác phẩm Tam đại con gà bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại truyện cười và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Nhưng nó phải bằng hai mày Nhưng nó phải bằng hai mày

Thể loại truyện cười với tác phẩm Nhưng nó phải bằng hai mày bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại truyện cười và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Thể loại Ca dao Thể loại Ca dao

Tìm hiểu về Ca dao bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại Ca dao giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại Ca dao

Xem chi tiết
Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Thể loại ca dao với chùm Ca dao than thân, yêu thương tĩnh nghĩa bao gồm khái niệm, đặc trưng ca dao và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Ca dao hài hước Ca dao hài hước

Thể loại ca dao với chùm Ca dao hài hước bao gồm khái niệm, đặc trưng ca dao và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Thể loại Truyện thơ Thể loại Truyện thơ

Tìm hiểu về Truyện thơ bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc trưng và cách phân loại Truyện thơ giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về thể loại Truyện thơ

Xem chi tiết
Lời tiễn dặn Lời tiễn dặn

Thể loại truyện thơ với tác phẩm Lời tiễn dặn bao gồm khái niệm, đặc điểm thể loại truyện thơ và tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Tác giả Phạm Ngũ Lão Tác giả Phạm Ngũ Lão

Tìm hiểu tác giả Phạm Ngũ Lão gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.

Xem chi tiết
Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão

Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi

Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Xem chi tiết
Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tìm hiểu tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm