Lý thuyết nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Kiến thức cần nhớ: Trường hợp nhân có nhớ

Kiến thức cần nhớ

Trường hợp nhân có nhớ, sau khi nhân với chữ số hàng chục, ta lấy kết quả cộng thêm phần nhớ vào.

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan