Lý thuyết nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Kiến thức cần nhớ: Trường hợp nhân có nhớ

Kiến thức cần nhớ

Trường hợp nhân có nhớ, sau khi nhân với chữ số hàng chục, ta lấy kết quả cộng thêm phần nhớ vào.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)