Lý thuyết nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Kiến thức cần nhớ:Các bước nhân

Kiến thức cần nhớ

Các bước nhân là:

- Đặt tính.

- Tính: Nhân với chữ số hàng đơn vị rồi nhân với chữ số hàng chục.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan