Lý thuyết xem đồng hồ

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Kiến thức cần nhớ

Kiến thức cần nhớ

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút.

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan