Lý thuyết xem đồng hồ

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Kiến thức cần nhớ

Kiến thức cần nhớ

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Xem đồng hồ