Lý thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà trang 8 SGK Âm nhạc 7 - Kết nối tri thức


Lý thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà

Đề bài

Sưu tầm các bản hạc, bài hát đã học có nhịp lấy đà để chia sẻ và thể hiện ở phần Vận dụng - sáng tạo.

Lời giải chi tiết

Một số bài hát có nhịp lấy đà em đã học là:  Đi cấy, Hát chèo thuyền, Bài học đầu tiên, Điều em muốn...


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí