Hát: Múa vui trang 38 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Đề bài

Theo em âm nhạc mang lại điều gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Suy nghĩ của em

Lời giải chi tiết

Bài hát: Múa vui

Theo em âm nhạc mang lại niềm vui, cảm hứng cho cuộc sống của chúng ta.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 6: Em yêu âm nhạc