Tin 7, giải tin học 7 cánh diều Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng

Bài 5. Thực hành khám phá trình quản lý hệ thống tệp trang 16 SGK Tin học 7 Cánh diều


Theo em, nên hiển thị nội dung thư mục được sắp xếp theo tên hay theo thời gian sửa đổi gần nhất? Hãy thao tác chọn cách hiển thị đó.

Vận dụng

Theo em, nên hiển thị nội dung thư mục được sắp xếp theo tên hay theo thời gian sửa đổi gần nhất? Hãy thao tác chọn cách hiển thị đó.

Lời giải chi tiết:

Theo em, nên hiển thị nội dung thư mục được sắp xếp theo thời gian sửa đổi gần nhất vì những tệp sửa đổi gần nhất có thể là những tệp quan trọng và cần thiết đối với chúng ta.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí