Chương I. TRÁI ĐẤT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 7 vbt Địa lí 6, Em hãy ghi tên của tám hành tinh trong hệ Mặt Trời vào sơ đồ hệ Mặt Trời trong hình 1 và cho biết Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 7 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 7 vbt Địa lí 6, Hãy ghi các chú giải sau đây vào hình 2, sao cho đúng vị trí: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, 6370 km, 40076 km.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 3 trang 8 vbt Địa lí 6, Em hãy thực hiện trên hình 3 các yêu cầu sau: a) Ghi những cụm từ sau đây vào đúng vị trí: - Kinh tuyến gốc. - Vĩ tuyến gốc.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 8 vbt Địa lí 6, Hãy đánh dấu (X) vào ô ý em cho là đúng: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một kinh tuyến thì số kinh tuyến sẽ phải vẽ là: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một vĩ tuyến thì số vĩ tuyến sẽ phải vẽ là:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 5 trang 8 vbt Địa lí 6, Em hãy đanh dấu (X) vào ô ứng với ý em cho là đúng nhất. - Kinh tuyến gốc là kinh tuyến:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 9 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 6 trang 9 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 4,5 dưới đây: Kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy thử mô tả bức tranh vũ trụ và mô tả Trái Đất của chúng ta trong bức tranh ấy.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 10 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 10 vbt Địa lí 6, Quan sát ba lược đồ (hình 6,7,8) dưới đây: Hãy nêu những khu vực được thể hiện trong ba lược đồ (hình 6,7,8) và những nội dung chủ yếu được biểu hiện trong từng lược đồ bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 12 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 12 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 9 và hình 10 a) Cho biết hai lược đồ này có những điểm gì khác nhau?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 3 trang 13 vbt Địa lí 6, Em hãy hoàn thành sơ đồ:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 14 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 14 vbt Địa lí 6, Em hãy ghi tiếp chữ số trong các ô còn trống ở bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 14 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 14 vbt Địa lí 6, Hãy nối từng cặp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để thành một câu đúng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 15 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 3 trang 15 vbt Địa lí 6, Dựa vào bản đồ hình 11: Em hãy: a) Đo và tính chiều dài của:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 16 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 16 vbt Địa lí 6, Hãy đánh dấu (X) vào ô ứng với ý em cho là đúng: Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 16 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 5 trang 16 vbt Địa lí 6, Em hãy đổi ra tỉ lệ số và sắp xếp các bản đồ dưới đây vào ba nhóm tỉ lệ bản đồ: lớn, trung bình, nhỏ.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 17 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 17 vbt Địa lí 6, Hãy ghi tên các hướng quy định trên bản đồ vào hình 12.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 17 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 17 vbt Địa lí 6, Em hãy xác định hướng từ điểm O đến các điểm A, B, C, D

Xem chi tiết

Bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 3 trang 18 vbt Địa lí 6, Em hãy xác định hướng từ điểm O đến các điểm A, B, C, D

Xem chi tiết

Bài 4 trang 20 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 20 vbt Địa lí 6, Em hãy xác định tọa độ các điểm A, B, C, D

Xem chi tiết

Bài 5 trang 20 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 5 trang 20 vbt Địa lí 6, Cho 4 điểm có tọa độ địa lý như sau: Em hãy ghi vị trí của bốn điểm này trên hình

Xem chi tiết

Bài 1 trang 21 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 21 vbt Địa lí 6, Có một số ký hiệu ở bản đồ như sau: Em hãy sắp xếp các kí hiệu này vào các ô chữ A, B, C dưới đây sao cho đúng

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất