Chủ đề. Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi Khởi động trang 22 SGK Đạo đức lớp 2

Nghe và cùng hát bài: Thầy cô cho em mùa xuân (Nhạc và lời: Vũ Hoàng) 1.Nêu cảm nhận của em về bài hát 2.Bài hát khuyên chúng ta điều gì?

Xem lời giải

Câu hỏi Kiến tạo tri thức mới trang 23 SGK Đạo đức lớp 2

Thầy giáo, cô giáo trong tranh đang làm gì? Việc làm đó thể hiện điều gì?

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 25 SGK Đạo đức lớp 2

Nhận xét về lời nói, việc làm của các bạn trong tranh.

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 26 SGK Đạo đức lớp 2

Thực hiện việc làm thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

Xem lời giải

Câu hỏi Khởi động trang 27 SGK Đạo đức lớp 2

1. Kể về một người bạn mà em yêu quý. 2. Nếu không có bạn bè thì em cảm thấy thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi Kiến tạo tri thức mới trang 28 SGK Đạo đức lớp 2

Các bạn trong tranh đã thể hiện sự yêu quý bạn bè như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 29 SGK Đạo đức lớp 2

Nhận xét về lời nói của Na

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 30 SGK Đạo đức lớp 2

Thực hiện lời nói, việc làm thể hiện tình cảm yêu quý bạn bè.

Xem lời giải

Câu hỏi Khởi động trang 31 SGK Đạo đức lớp 2

Nghe và cùng hát bài “Tình bạn” – Nhạc và lời: Yên Lam 1. Các bạn đã làm gì khi Thỏ bị ốm? 2. Nêu cảm nhận của em về việc làm của các bạn dành cho Thỏ.

Xem lời giải

Câu hỏi Kiến tạo tri thức mới trang 32 SGK Đạo đức lớp 2

Lời nói, việc làm nào của các bạn trong tranh thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn?

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 33 SGK Đạo đức lớp 2

Nhận xét về lời nói, việc làm của Tin. Nếu là Tin, em sẽ làm gì? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 33 SGK Đạo đức lớp 2

Chia sẻ với các bạn về việc em đã làm để quan tâm, giúp đỡ bạn.

Xem lời giải

Câu hỏi Khởi động trang 35 SGK Đạo đức lớp 2

Nghe và cùng hát bài “Bầu và bí” – Nhạc và lời: Phạm Tuyên

Xem lời giải

Câu hỏi Kiến tạo tri thức mới trang 36 SGK Đạo đức lớp 2

Nêu những khó khăn của các bạn trong tranh

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 37 SGK Đạo đức lớp 2

Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào của các bạn trong tranh? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 37 SGK Đạo đức lớp 2

Em đã và sẽ làm gì để chia sẻ yêu thương với các bạn?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất