Chủ đề 7. Tìm kiếm sự hỗ trợ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi Khởi động trang 51 SGK Đạo đức lớp 2

Chia sẻ về một lần em gặp khó khăn khi ở nhà. Khi đó em đã làm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi Khám phá trang 51 SGK Đạo đức lớp 2

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 53 SGK Đạo đức lớp 2

Bạn nào đã biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ?

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 54 SGK Đạo đức lớp 2

- Chia sẻ với bạn bè về cách em tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà. - Nhắc nhở bạn bè và người thân tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà.

Xem lời giải

Câu hỏi Khởi động trang 55 SGK Đạo đức lớp 2

Em cùng các bạn chơi trò chơi “Tìm người giúp đỡ”

Xem lời giải

Câu hỏi Khám phá trang 55 SGK Đạo đức lớp 2

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 57 SGK Đạo đức lớp 2

Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 58 SGK Đạo đức lớp 2

- Chia sẻ với các bạn cách em tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường. - Nhắc nhở bạn bè tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường. - Làm thẻ thông tin cá nhân để ghi nhớ tên người thân, số điện thoại, địa chỉ.

Xem lời giải

Câu hỏi Khởi động trang 59 SGK Đạo đức lớp 2

Kể về một lần em gặp khó khăn ở nơi công cộng. Khi đó, em đã làm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi Khám phá trang 59 SGK Đạo đức lớp 2

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 60 SGK Đạo đức lớp 2

Xử lí tình huống

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 61 SGK Đạo đức lớp 2

Lập danh sách các số điện thoại và địa chỉ cần ghi nhớ để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất