Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

  • A ago  
  • B flat                                      
  • C ma
  • D happy

Lời giải chi tiết:

phát âm là /ə/, những từ khác phát âm là /æ/.


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài