Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest meaning to each of the following questions.

My American friend finds it difficult to pick up food with chopsticks.

  • A My American friend can't find chopsticks to pick up food.
  • B My American friend is not used to picking up food with chopsticks
  • C My American friend didn't used to pick up food with chopsticks.
  • D My American friend doesn't feel like picking up food with chopsticks.

Phương pháp giải:

to V/ Vinf

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc:

* S + find + it + adj + to V: Cảm thấy như thế nào khi làm gì

* feel like +Ving: muốn làm gì

* didn’t use to + Vo: đã từng làm gì

* to be/get used to +Ving: quen với điều gì

Tạm dịch: Người bạn Mỹ của tôi cảm thấy khó khăn khi gắp thức ăn bằng đũa.

A. Người bạn Mỹ của tôi không thể tìm thấy đũa để gắp thức ăn.

B. Người bạn Mỹ của tôi không quen gắp thức ăn bằng đũa.

C. Người bạn Mỹ của tôi không thường gặp thức ăn bằng dũa.

D. Người bạn Mỹ của tôi không thích gắp thức ăn bằng đùa.


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.