Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest meaning to each of the following questions.

Thomas is more reliable than his roommate.

  • A Thomas is less reliable than his roommate
  • B Thomas is not a reliable as his roommate is.
  • C Thomas' roommate is more reliable than him.
  • D Thomas' roommate is not as reliable as him.

Phương pháp giải:

So sánh bằng

Lời giải chi tiết:

Công thức so sánh bằng: as + ADJ/ADV + as hoặc so + ADJ/ADV + as

Tạm dịch: Thomas đáng tin cậy hơn bạn cùng phòng.

A. Thomas ít đáng tin cậy hơn bạn cùng phòng của anh ấy.

B. Thomas không phải là một người đáng tin cậy như bạn cùng phòng của anh ấy.

C. Bạn cùng phòng của Thomas đáng tin cậy hơn anh ta.

D. Bạn cùng phòng của Thomas không đáng tin cậy như anh ta.


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.