Câu hỏi

Hòa tan hết 2,080 gam hỗn hợp bột gồm Fe, FeS, FeS2, S bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,688 lít (đktc) khí SO2 duy nhất và dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Tìm giá trị của m.


Lời giải chi tiết:

Quy đổi hỗn hợp Fe, FeS, FeS2, S thành Fe (a mol) và S (b mol)

⟹ mhỗn hợp = 56a + 32b = 2,08 (1)

Quá trình trao đổi electron:

\(\mathop {F{\rm{e}}}\limits^0  \to \mathop {F{\rm{e}}}\limits^{ + 3}  + 3{\rm{e}}\)                                        \(\mathop S\limits^{ + 6}  + 2{\rm{e}} \to \mathop S\limits^{ + 4} \)

\(\mathop S\limits^0  \to \mathop S\limits^{ + 6}  + 6{\rm{e}}\)

Áp dụng bảo toàn e: 3nFe + 6nS = 2nSO2 ⟹ 3a + 6b = 2.\(\frac{{2,688}}{{22,4}}\) = 0,24 (2)

Giải hệ phương trình (1) (2) được a = 0,02 và b = 0,03

→ Dung dịch X chứa 0,01 mol Fe2(SO4)3

Khi cho dung dịch X phản ứng với NaOH dư, sau đó lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi:

Fe2(SO4)3 + 6 NaOH → 2 Fe(OH)3 + 3 Na2SO4

    0,01 →                              0,02                       (mol)

2 Fe(OH)3  Fe2O3 + 3 H2O

     0,02 →               0,01               (mol)

→ Chất rắn thu được là Fe2O3 có khối lượng: mFe2O3 = 0,01.160 = 1,6 gam


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài