Câu hỏi

Chất không tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là

  • A Mg. 
  • B Cu.
  • C KOH.
  • D Fe.

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của H2SO4 loãng

+ Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

+ Tác dụng với oxit baz ơ, ba zơ tạo thành muối và nước

+ Tác dụng với kim loại (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại)

+ Tác dụng với muối (đk: tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi)

Lời giải chi tiết:

A. Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

B. Loại vì Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

C. 2KOH + H2SO4 loãng → K2SO4 + H2O

D. Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Đáp án B


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài