Câu hỏi

Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

S \(\xrightarrow{{(1)}}\) SO2 \(\xrightarrow{{(2)}}\)SO3 \(\xrightarrow{{(3)}}\) H2SO4 \(\xrightarrow{{(4)}}\) Na2SO4


Phương pháp giải:

Dựa quy trình sản xuất axit sunfuric trong sgk hóa 9 – trang 18.

Lời giải chi tiết:

(1) S + O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) SO2

(2) SO2 + O2 \(\xrightarrow{{xt{V_2}{O_5},{t^o}}}\) SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài